De schoolraad is in samenwerking met De Kouterbasis.

De schoolraad is een overlegorgaan waarin een gelijk aantal vertegenwoordigers zetelen van de ouders, de lokale gemeenschap en het personeel. Een afvaardiging van het schoolbestuur en de directie van de school zijn aanwezig op de vergaderingen van de schoolraad.
Deze raad behartigt het algemeen schoolbeleid.

samenstelling 

Voorzitter Els Robbens De Kleuterkouter
Secretaris Evy Laceur De Kleuterkouter
Afvaardiging personeel Christine Van Driessche De Kouterbasis
Ann Van Winkel De Kouterbasis
Willem Van Acker De Kouterbasis
Afvaardiging ouders Katrien Daels
Wouter Van Impe
Christof Blancquaert
Cindy Oosterlinck
Ine Michels
Lokale gemeenschap Nadia Sannen
Marianne Steeman
Sabine De Wilde
Caroline Vehent

Lieve Vandenbroucke
Schoolbestuur Katrien Verlaeckt