Een kleuterschool is een omgeving waar jonge kinderen leven, spelen, bewegen,...

Kleuters leren al doende, al spelend, al bewegend!
Daarom wordt op De Kleuterkouter vele bewegingsactiviteiten georganiseerd.
Eerst en vooral zijn er de dagelijkse bewegingstussendoortjes in de klas of in de zaal: dansjes, tikspelletjes, bewegingsliedjes, ritmiek, Sherborne, relaxatiespelletjes enz.

Daarnaast heeft elke klas 2u bewegingsactiviteit door een leerkracht bewegingsopvoeding.

Andere activiteiten die jaarlijks plaatsvinden voor de kleuters:

  • Bezoek aan een binnenspeeltuin voor de jongste kleuters, sportdag voor de 2de en 3de kleuterklas.
  • Deelname aan de Strapdag. Hierbij worden kinderen en hun ouders aangemoedigd om op die dag te voet of met de fiets naar school te komen. Wie zijn/haar fiets of step meebrengt mag op de speelplaats naar hartelust rondrijden! We hopen op mooi weer...