Jubileum 15 jaar intergenerationele samenwerking De Kleuterkouter – ZNW Trento campus De Vliet.

WoonZorgCentrum De Vliet is een organisatie die instaat voor een kwaliteitsvolle zorg van 92 bewoners. De Vliet wil als woon- en zorgcentrum deel uitmaken van de lokale leefgemeenschap.

In 1999 werden de eerste contacten met De Kleuterkouter gelegd door de ergotherapeute van De Vliet. Aanvankelijk werd er gestart met een wekelijks bezoek van de 4-jarige kleuters. We zagen dat de kinderen vaak even moesten wennen, maar meestal verliep de aanpassing vlot. Ook bewoners moesten zich aanpassen aan de kinderen, maar de reacties van hen waren meestal posi-tief op de aanwezigheid van de kleuters.

Momenteel is er een maandelijkse activiteit met de oudste kleuters. We kiezen voor een waaier aan activiteiten: bewegingsmoment, zoektocht in de tuin, knutselen, samen zingen, een carnavals-optocht door de gangen. De toppers blijven samen turnen én koken.

Daar waar sommige bewoners moeilijk te activeren zijn, spelen kinderen het klaar om iemand ‘uit zijn schelp te lokken’. De kinderen steken hun hand uit en de bewoner reageert daar bijna onmid-dellijk op:

een kleuter gooit een bal en een bewoner doet mee.

een kind doet een oefening en een bewoner moedigt hem aan en omgekeerd.

Bewoners krijgen op die momenten plots een andere zorgrol. Voor één keer worden zij niet ‘verzorgd’ maar ‘dragen ze weer zorg voor’. Ze tonen de kinderen hoe je Zeelse vlaaien bakt, hoe je voorzichtig met een schaar moet werken,… Met de kleuters erbij krijgt een dagdagelijkse ac-tiviteit in het WoonZorgCentrum dat nét ietsje meer.

 

Kortom, samen is leuker dan alleen!

Tekst van Mieke Pletinck, medewerker De Vliet

 

Onze 3de kleuterklassen brengen regelmatig een bezoek aan de Vliet waar ze samen een activiteit doen. Vlaaien bakken, turnen, knutselen,...

 

vliet1vliet2